τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 1601433, 213 1601434, 213 1601436, 213 1601439 από τις 7:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ.

email επικοινωνίας: dkoin@elefsina.gr